voss

fortnite

cup

16. april kl 19.00–21.00

Tre solo-games

Premie til 1. plass i kvart game

Reglar og informasjon om pålogging kjem 13. april.

For meir info kontakt: tom@playwell.no